Termoprádlo, funkční prádlo a oblečení pro sport a volný čas Progress Jitex Rami

Reklamační řád.

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.
 

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

  1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
  2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
  3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
  5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

Postup při reklamaci :

  1. Informujte nás emailem o reklamaci a popište důvod reklamace.
  2. Zboží vraťte s uveďením důvodu reklamace a přiloženou kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Odstoupení od smlouvy :

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží ( emailem, doporučeným dopisem.
Po odstoupení od smlouvy musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat v zákonné lhůtě doporučeně zpět. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí  zaplacenou částku za zboží a poštovné předem dohodnutým způsobem.
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů proběhne tak, že částka která má být dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady odpovídajícím způsobem snížena.

Rozbalené nosiče dat jsou považovány za zcela znehodnocené ( jejich dalším prodejem by byla porušena autorská práva ).
Pokud je oděvní zboží rozbaleno, je považováno za použité a nemůže být opět prodáváno dalšínu zákazníkovi jako nové ( především z hygienických důvodů ). Jeho hodnota je snížena, vrácená částka je proto o 10% nižší.

Pokud je zboží poškozeno, nalze odstoupit od kupní smlouvy.